Posts

Showing posts from May, 2019

Në gjurmët e një romani të pabotuar

Në gjurmët e një romani të pabotuar Përjetësisht… Pjesa e katërt NjëvendtëveçantënëjetëneArbërittëatyreviteve burguzuri figura e Xhavitit, mitralierittrim të forcave nacionaliste në krahinën e tij. Ai u bë si një vëlla i dytë për të.Edonteaqshumësaishteigatshëmtësakrifikonteçdogjëpërta ndihmuar. Hanin bukë bashkë dhekishin shtretëritngjitur Kishteshpirtdhezemërtëmadhe.Tregoninsenë betejën që zhvillonte çeta nacionaliste me fashistët,aiqëllonteflamurinitalianqëvalvitejpërballëtij.Kurshokëtepyesninpërsenukqëllontembiushtarëtpormbiflamurin,aipërgjigjej Dua të thyej krenarinë e tyre. Vazhdonte të qëllonte deri sa flamuri u rrëzua dhe bashkë me të u thyen edhe italianët. Pas lufte nuk u dorëzua, porqëndroipërmëshumëse një vit në male duke luftuar për lirinë e dhunuar. E tradhtoi një njeri i fisit të tij ku kishte shkuar për një kafshatë bukë. Në kohën që po lante kokën dhe e kishte atë të mbuluar nga shkuma ia behën forcat e mbrojtjes që e arrestuan. Një vit qëndroi në qelitë e sigurimit. Por ko…