Posts

Showing posts from December, 2017

NGA NJË LETËR

NGA NJËLETËR VasilVasiliimkamqënëi sëmurëgatipesëditëi pangriturngashtrati, nganjëtemperaturëe lartëështëatributi nëmuri lueçemisëpor Librine Lasgushite mbarovaNesërbëjfaqosjen. VasilVasiliimi shtrenjtëpodërgojmenjëherëmePDFlibrin Stinae Pestëkuështëparafjalatëndepoetikedheestetike. funde mbyllipoeziajoteçonDjallsiishakryepersonazhi iXhonMiltonitdomethënëLuçiferiE pranoj.